Veterinære ydelser er svære at prissætte, da hver enkelt sygdomshistorie og forløb er forskellig og det enkelte dyr i sagens natur kræver forskellig udredning og behandling. 

For at give en ide om klinikkens prisleje er nedenfor oplistet en række standardydelser. Alle priser er oplyst incl. moms:
 

 Konsultation / sundhedseftersyn

 600,00 kr.

 Konsultation 2. patient

 300,00 kr.

 Konsultation fugle, gnavere & andre mindre dyr

 450,00 kr.

   

 Sundhedseftersyn og vaccination hund

 686,49 kr.

 Sundhedseftersyn og vaccination kat

 695,13 kr.

   

 Kastration af kat, incl. smertebehandling

1005,07 kr.

 Kastration & øremærkning af kat, incl. smertebehandling

 1.336,92 kr.

 Sterilisation af kat, incl. smertebehandling

 1.811,61 kr.

 Sterilisation & øremærkning af kat, incl. smertebehandling

 2.086,61 kr.

 Sterilisation af hund (25 kg), incl. smertebehandling

 4.348,73 kr.

 Kastration af hund (25 kg), incl. smertebehandling

 3.314,35 kr.

   

 Hofte- og albue fotografering DKK, incl. narkose & excl. gebyr til DKK

 2.101,96 kr.

 

 

   

Professionel behandling, service og veterinær faglighed er i højsæde på Trollesminde Dyreklinik, og når vi taler om priser, må man huske på, at disse ydelser koster tid og penge.

Ved henvendelse til klinikken på telefon 48 25 51 04 giver vi gerne prisoverslag på andre veterinære ydelser.

For at vi skal bruge mindst mulig tid på bogholderi, vil vi venligst bede klinikkens kunder om at betale kontant.  

Læs mere 

Trollesminde Dyreklinik
Frejasvej 5   3400 Hillerød   T: 48 25 51 04

Kontakt | Åbningstider | Find vej

footer_image_vetvision.jpg